Spørreskjema til
bestandsvurdering av lavskrike


Innledning
Vennligst fyll ut ett skjema for hver lokalitet, og fyll ut så langt det er mulig. Er det spørsmål du ikke kan svare på, la feltet stå åpent.
Bruk feltene for eventuelle kommentarer og tilleggsopplysninger for utdypende informasjon.
Har du spørsmål, send en e-post til kristoffer.bohn@sabima.no eller kontakt Kristoffer Bøhn på telefon 976 19 211.

Skjema

Personalia
Navn
Adresse
Telefon
E-post
Er det greit at vi kontakter deg for ytterlige opplysninger? Ja Nei

Lokalitet
Vi ser for oss lokaliteter på inntil 2-3 km², maksimalt 10 km²
Navn
Kommune
Fylke
Høyde over havet
Hvor lenge har lokaliteten vært fulgt opp? ca. antall år
Er lokaliteten lagt inn i artsobservasjoner.no? Ja Nei
  
Koordinater/koordinatsystem Nord Øst
(Trenger ikke fylles ut) EU89-UTM
EU89-Geografisk (Lengde- og breddegrad)
Annet, spesifiser
Eventuelle kommentarer


Biotop
Hvis du kan gi en mer presis definisjon av biotopen (for eksempel lavfuruskog,
tyttebærfuruskog eller blåbærgranskog), bruk kommentarfeltet under.

Furuskog
Granskog
Barskog
Blandingsskog
Fjellbjørkeskog
Annet, spesifiser
Eventuelle kommentarer


Forekomst av lavskrike
Alltid forekommet I så fall, er arten blitt
vanligere,
sjeldnere eller
uforandret.
Forsvunnet I så fall, når så du den siste gang? ca. år
Kommet I så fall, når så du den første gang? ca. år
Observasjonsperiode Vår
Sommer
Høst
Vinter
Eventuelle kommentarer


Endringer i miljøet i nyere tid (inntil siste 50 år)
Skogsdrift innenfor lokaliteten
 
Skogens alder i dag Ung skog
Middels gammel skog
Eldre skog
Gammelskog/urskog
Hogst i nyere tid (inntil siste 50 år) Ingen
Noe, i så fall, når? ca. år
Vesentlig, i så fall, når? ca. år
Vet ikke
Eventuelle kommentarer
 
Hyttebygging innenfor lokaliteten
Nåværende tetthet av hytter Ingen hytter
Enkelte hytter
Spredt hyttebebyggelse
Hyttefelt
Om hyttefelt, kan du angica. antall hytter
ca. areal på hyttefelt
Endring i nyere tid (inntil siste 50 år) Ingen nybygging av hytter
Noe hyttebygging
Vesentlig hyttebygging
Eventuelle kommentarer
 
Forekomst av andre kråkefugler innenfor lokaliteten i nyere tid (inntil siste 50 år)
 
Nøtteskrike
Kan du si noe som forekomsten av nøtteskrike
innenfor lokaliteten i nyere tid (inntil siste 50 år)? Ja Nei
Hvis du svarte "Ja", så kan du svare på resten av spørsmålene om nøtteskrike.
Aldri forekommet
Alltid forekommet I såfall er arten i dag
mer,
mindre eller
like vanlig som før?
Forsvunnet I så fall, når så du den siste gang? ca. år
Kommet I så fall, når så du den første gang? ca. år
Eventuelle kommentarer
 
Kråke
Kan du si noe som forekomsten av kråke
innenfor lokaliteten i nyere tid (inntil siste 50 år)? Ja Nei
Hvis du svarte "Ja", så kan du svare på resten av spørsmålene om kråke.
Aldri forekommet
Alltid forekommet I såfall er arten i dag
mer,
mindre eller
like vanlig som før?
Forsvunnet I så fall, når så du den siste gang? ca. år
Kommet I så fall, når så du den første gang? ca. år
Eventuelle kommentarer
 
Ravn
Kan du si noe som forekomsten av ravn
innenfor lokaliteten i nyere tid (inntil siste 50 år)? Ja Nei
Hvis du svarte "Ja", så kan du svare på resten av spørsmålene om ravn.
Aldri forekommet
Alltid forekommet I såfall er arten i dag
mer,
mindre eller
like vanlig som før?
Forsvunnet I så fall, når så du den siste gang? ca. år
Kommet I så fall, når så du den første gang? ca. år
Eventuelle kommentarer
 
Skjære
Kan du si noe som forekomsten av skjære
innenfor lokaliteten i nyere tid (inntil siste 50 år)? Ja Nei
Hvis du svarte "Ja", så kan du svare på resten av spørsmålene om skjære.
Aldri forekommet
Alltid forekommet I såfall er arten i dag
mer,
mindre eller
like vanlig som før?
Forsvunnet I så fall, når så du den siste gang? ca. år
Kommet I så fall, når så du den første gang? ca. år
Eventuelle kommentarer

Tilleggsopplysninger


Sjekk skjemaet nøye før du trykker på send!